Privacy Policies

Privatlivspolitik

I Persondatapolitikken kan du læse, hvilke personoplysninger vi behandler, til hvilke formål vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager, samt hvilke rettigheder, du har. 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig. Du kan finde vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

MySevenoaks ApS
CVR. 42434868
Jægersborg Alle 27A
Telefon. 61 10 62 27

Udenfor butikkens åbningstid kan følgende nummer benyttes: 29 24 23 26


Mail: Info@MySevenoaks.com

 

Informationer vi indsamler når du besøger vores side, til hvilke formål og retsgrundlaget for denne behandling 

Når du bruger hjemmesiden, indsamler vi automatisk information om din brug af Mysevenoaks.dk samt informationer om dig. Det kan fx være din IP-adresse, samt hvilken browser du benytter og hvilke produkter du besøger. Derudover gælder vores cookiepolitik. 

Formål:

 • At optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, indsamle retvisende statistik om vores kunders brug af MySevenoaks.dk samt foretage målrettet markedsføring. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre MySevenoaks.dk samt vise dig relevante tilbud. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f - legitim interesse.

Modtagere:

Hvis du har givet samtykke til markedsførings-cookies, sendes de indsamlede oplysninger til vores samarbejdspartnere.

 

Opbevaring:

Oplysninger indsamlet via cookies slettes jf. de tidsfrister opgjort i vores cookiepolitik

  

Informationer vi indsamler når du handler på vores MySevenoaks, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

Når du handler på MySevenoaks.dk, indsamles de oplysninger, du indtaster. Det kunne være navn, adresse, telefonnummer, mail, leveringsmetode mv. Derudover indsamles din IP-adresse.

 

Formål:

Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er, at vi kan levere dine produkter og overholde den indgåede aftale samt tilhørende lovkrav og efterfølgende håndtering, herunder reklamationer, returneringer mv. Vi indsamler din IP, for at forhindre svindel.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig med hensyn til opfyldelsen af aftalen, der indgås med kunderne, litra c (behandlingen er pålagt ved lov, litra f (behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, f.eks. kundeservice).

Modtagere:

Hvis du har givet samtykke til markedsførings-cookies, sendes de indsamlede oplysninger til vores samarbejdspartnere.

Opbevaring:

Oplysningerne om dit køb opbevares hos os i op til 5 år + 6 mdr. efter dit køb.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, konkurrencer og andet elektronisk markedsføring:

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamles din e-mailadresse og den information, du indtaster derudover. Det kunne være informationer om hvilke brands du har interesse for.

Formål:

Formålet med indsamlingen er at kunne varetage vores interesse i at levere relevante nyhedsbreve til dig. De ekstra oplysninger benyttes til at målrette de nyhedsbreve vi sender, så de er så relevante for dig som muligt.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Markedsføringsloven §10 stk. 1 (spamreglen) & Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

 

Modtagere af personoplysninger:

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til GLS eller en transportør, der foretager leveringen af de købte varer til dig. 
 • Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producent/leverandør, transportør eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.
 • I forbindelse med reklamationshåndtering kan de nævnte oplysninger videregives til producent/leverandør.
 • Revisor.

 

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot, således at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse, bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger.

Disse virksomheder er databehandlere under vores instruks og behandler data, som vi er data-ansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige data-behandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. 

Sikkerhed – sådan passer vi på personoplysningerne: 

MySevenoaks ApS har vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder bl.a., at der er implementeret både fysiske og tekniske foranstaltninger f.eks. i form Mobile Device Management, adgangskoder samt løbende backup.

MySevenoaks ApS’ medarbejdere er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

 

Dine rettigheder:

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse af oplysninger)

 • Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig.

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage

 • Hvis MySevenoaks ApS’ behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker et samtykke tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophøre den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskin-læsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.

MySevenoaks ApS
CVR. 42434868
Telefon. 61 10 62 27
Mail: info@mysevenoaks.dk 

Udenfor butikkens åbningstid kan følgende nummer benyttes: 29 24 23 26

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.